W Sześnie diabeł matke daje [Pisz]

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 9/1951 s. 30-31
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej