Czas teraźniejszy w funkcji przyszłego w polszczyźnie. Szczegółowe warunki semantycznej neutralizacji czasowo-aspektowej

Jacek Perlin

Poradnik Językowy 9/2003 s. 19-29
Dział: Artykuły i rozprawy