Synonimiczne grupy wyrazowe. Przymiotniki IV

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 1/1952 s. 15-19
Dział: Artykuły