Witold Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, wyd. III, Wrocław 1951

Sk. [Stanisław Skorupka]

Poradnik Językowy 1/1952 s. 19-20
Dział: Recenzje