Terminologia uprawy i obróbki lnu

Barbara Mocarska [Barbara Falińska]

Poradnik Językowy 1/1952 s. 20-24
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej