F-itanie ribow [Kazanice, pow. Lubawa]

W. [Witold] Cienkowski

Poradnik Językowy 1/1952 s. 24-24
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej