Mocne mleko [Kazanice, pow. Lubawa]

W. [Witold] Cienkowski

Poradnik Językowy 1/1952 s. 25-25
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej