Bajka o jaworowym kijku [Odoje, pow. Pisz]

W. [Witold] Billip

Poradnik Językowy 1/1952 s. 25-25
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej