Ślepy — ociemniały — niewidomy. Dwoje, oboje. Listowny — listowy. Wymowa ł. Na podstawie. Tyleż, tyle samo. Zadowalać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1952 s. 26-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów