Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka (cz. II)

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 4/2001 s. 5-21
Dział: Artykuły i rozprawy