Normy i kryteria ocen w pracy słownikowej

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1952 s. 1-17
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
prze-bez--ość-elny-isty-ny-ony-enie