O języku listów Słowackiego. Ciąg dalszy. Czasowniki

Janina Mally

Poradnik Językowy 3/1952 s. 17-23
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-iwać/-ywaćza