Synonimiczne grupy wyrazowe. Przymiotniki IV c. d.

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 3/1952 s. 28-32
Dział: Artykuły