(Suplement)

Gabriel Karski, W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1952 s. 32-33
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
suplement