O Warszawie [Giżycko]

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1952 s. 33-34
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej