O Jebłonce [Spytkowo, pow. Giżycko]

B. [Bogusław] Kreja

Poradnik Językowy 3/1952 s. 34-34
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej