Mejster nad mejstrami [Rozental, pow. Lubawa]

J. [Janusz] Trzcianka

Poradnik Językowy 3/1952 s. 34-35
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej