Ichni. Liceum. Deklinacja mieszana. Rozdzielnie — oddzielnie. ó — o. Obywatelko, zrobiłyście. Władać. Rozbiór gramatyczny

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1952 s. 35-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów