Przerywnik czy wykrzyknik? Analiza składniowa i semantyczna pewnych użyć słów uważanych za wulgarne

Anna Śledź

Poradnik Językowy 9/2003 s. 69-74
Dział: Artykuły i rozprawy