W sprawie pochodzenia polskiego języka literackiego (Pokłosie dyskusji)

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 5/1952 s. 1-12
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-ec-sko