O mazowieckich patronimicznych nazwach miejscowych. (Z powodu pewnej recenzji)

Witold Taszycki

Poradnik Językowy 5/1952 s. 21-23
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ice/-yce-ęta