O chłopie, co był w niebie [Jabłonka, pow. Nidzica]

Ewa Ziegler

Poradnik Językowy 5/1952 s. 36-37
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej