Nazwy powiatów. Indiański. Teatr ochotniczy. Sterany — styrany. Ucho — ucha

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1952 s. 37-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów