Iwona Burkacka, Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie, Warszawa 2001

Jarosław Łachnik

Poradnik Językowy 9/2003 s. 81-87
Dział: Recenzje