Typy połączeń frazeologicznych. (Dokończenie)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 6/1952 s. 14-25
Dział: Artykuły