Z zagadnień słownictwa lotniczego

Janusz Trzcianka

Poradnik Językowy 6/1952 s. 25-29
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-arka-isko/-ysko-no-ownica