„Gramatykalne” sprawy zeszłowiecznej Warszawy. Jeszcze o synonimach

Janina Siwkowska

Poradnik Językowy 6/1952 s. 30-36
Dział: Artykuły