O chłopie i kupcu [Gardyny, pow. Nidzica]

A. Szyferówna [Anna Szyfer]

Poradnik Językowy 6/1952 s. 36-37
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej