Park, zieleniec, skwer, gazon. Polny, polowy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1952 s. 37-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów