Frazeologia a semantyka

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 7/1952 s. 9-16
Dział: Artykuły