Hasła specjalne w słowniku współczesnego języka polskiego

Zofia Łempicka

Poradnik Językowy 7/1952 s. 25-31
Dział: Artykuły