Halina Koneczna i Witold Zawadowski, Przekroje rentgenograficzne głosek polskich, Warszawa 1951

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 7/1952 s. 31-34
Dział: Recenzje