Stanisław Dobosiewicz, Jan Tokarski, Bronisław Wieczorkiewicz, Kultura języka, Warszawa 1952

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 7/1952 s. 34-36
Dział: Recenzje