O kowalu i diable [Kowale, pow. Olecko]

E. [Ewa] Przyłubska

Poradnik Językowy 7/1952 s. 36-36
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej