Składnica Zbytu. Żeńskie formy nazwisk. Worcell — Worcella. Nawrot. Wólczański. Krystalizować — krystalizować się. Spełnił kontyngent. Rozpis kontyngentów. Wpływ na czy wpływ nad?

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1952 s. 36-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów