W zwierciadle języka... Frazy performatywne i konstatujące w staropolskich tekstach apokryficznych

Anna Barankiewicz

Poradnik Językowy 10/2003 s. 12-25
Dział: Artykuły i rozprawy