Frazeologia a semantyka. (Dokończenie)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 8/1952 s. 17-25
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ny-owy