R. R. Budagow, Słowo i jego znaczenije, Leningrad 1947 [Рубен Александрович Будагов, Слово и его значение]

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 8/1952 s. 25-32
Dział: Recenzje