Wic o Adamie i Ewie [Miluki, pow. Szczytno]

T. Tomczyszyn

Poradnik Językowy 8/1952 s. 32-33
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej