Liczman. Zupełnie dobrze. Subskrypcja. Doszkalać — doszkolać. W temperaturze — przy temperaturze. Spełnić kontyngent. Rozpis. Wiele ludzi. Panamikołajczykowy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1952 s. 33-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów