Stan i zadania leksykografii polskiej

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 9/1952 s. 1-6
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
anty-bez--enie-ęcie-ośćarcy-