Ewolucja języka w świetle faktów gwarowych

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 9/1952 s. 6-14
Dział: Artykuły