Zróżnicowanie fonetyczne, a zróżnicowanie leksykalne i słowotwórcze Warmii

Jadwiga Chludzińska [Jadwiga Chludzińska-Świątecka]

Poradnik Językowy 9/1952 s. 23-30
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ba-dło