Kwestionariusz do badań słownictwa gwarowego

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 9/1952 s. 30-35
Dział: Artykuły