"Wiadomości" PKN [Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 731 lipca 1952, z. 7]

Z. Ł. [Zofia Łempicka]

Poradnik Językowy 9/1952 s. 35-37
Dział: Recenzje