Taras. Nazewnictwo. Miąższy. Zastąpić

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1952 s. 37-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów