Poufałe formy adresatywne w języku polityków (na przykładzie czatów internetowych)

Magdalena Trysińska

Poradnik Językowy 10/2003 s. 46-56
Dział: Artykuły i rozprawy