Jak diabeł koze stworzył [Rudziska, powiat Szczytno]

W. [Wanda] Pomianowska

Poradnik Językowy 10/1952 s. 37-38
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej