Bojownik. Przerastać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1952 s. 38-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów