Język listów Słowackiego. (Dokończenie)

Janina Mally

Poradnik Językowy 1/1953 s. 8-21
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-any-alnynad-nie--ość-owypoza-prze-